Op zaterdag 4 juni 2016 organiseert Muziekvereniging “Excelsior” Westenholte voor de 19e keer het IJsselfestival te Westenholte, Zwolle. Het festival is bedoeld voor harmonie-, fanfare- en brassbandorkesten op alle niveaus en vanuit alle geledingen. Zowel C-orkesten (opstap), B-orkesten (jeugd) als A-orkesten kunnen hieraan deelnemen.

Thema:

Ieder jaar krijgt het IJsselfestival een ander thema mee. Voor de 19e editie zal het thema “van Nederlandse bodem” zijn. Elk orkest is vrij in de uitwerking van het thema, waarbij het voor A-orkesten niet verplicht is om het thema toe te passen. B- en C-orkesten worden zowel op het thema als op de totale presentatie beoordeeld. Hiervoor wordt een originaliteitsprijs ter beschikking gesteld. Het geheel mag voor B-orkesten maximaal 20 minuten en voor C-orkesten maximaal 15 minuten omvatten.

Muzieknummer van een specifieke componist:

Elk A-orkest zal worden beoordeeld op een eigen samengesteld programma van maximaal 30 minuten, inclusief presentatie, waarbij minimaal één muzieknummer op het eigen niveau (divisie) gekozen moet worden. Verder zal minimaal één compositie geselecteerd moeten worden uit het repertoire van een door de commissie voorgestelde componist: voor dit jaar is gekozen voor componist Bert Appermont. B- en C-orkesten zijn overigens niet verplicht een werk van de componist te kiezen.

Competitie-element:

De commissie is er weer in geslaagd de componist zelf als jury aan het IJsselfestival te binden. Bert Appermont krijgt als opdracht het programma en zijn eigen compositie op niveau te beoordelen.

Dagprijs en originaliteitsprijs:

Voor zowel de A-orkesten als voor de jeugd (B- en C-orkesten) wordt een dagprijs ter beschikking gesteld voor ‘het beste’ orkest, te beoordelen door de vakjury. Daarnaast wordt voor de jeugd een ‘originaliteitprijs’ uitgereikt aan het orkest dat de meest creatieve interpretatie van het thema heeft laten zien in combinatie met de presentatie van orkest en programma. Hiervoor wordt een aparte jury samengesteld. De te winnen prijs zal op de dag zelf bekend worden gemaakt.

De dagprijs bestaat – naast een prijs die het orkest mag houden – uit een muzikaal vormgegeven ‘wisselbeker’ waarin de naam van het winnende orkest wordt gegraveerd.

Aanmelding en kosten voor deelname:

Aanmelden voor het 19e IJsselfestival kan vanaf heden via ijsselfestival@excelsior-westenholte.nl of via inge.eikelboom@gmail.com. De sluitingstermijn is 31 januari 2016.

Wij vragen de volgende vergoeding per deelnemend orkest:

– C-orkesten: € 45,–

– B-orkesten: € 55,–

– A-orkesten: € 80,–

Deelnamegeld dient te worden overgemaakt op rekening: NL85INGB000155.01.02 t.n.v. penningmeester Muziekvereniging “Excelsior” Westenholte onder vermelding van “Deelname IJsselfestival 2016” met de naam van uw orkest. Deelname is definitief na het voldoen van het deelnamegeld. Indien betaling niet vóór 1 februari 2016 is voldaan, kan geen recht worden ontleend aan de inschrijving. De commissie hanteert een maximum aantal deelnemers: wij hebben plaats voor 2 C-orkesten, 8 B-orkesten en 6 A-orkesten.

 

“Vol is vol”.

 

Locatie waar IJsselfestival plaats zal vinden:

Ontmoetingscentrum “Het Anker”-Westenholte

Voorsterweg 36

8042 AD Zwolle.

Op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste stand van zaken rondom het 19e IJsselfestival? Volg ons dan op Twitter (@IJsselfestival). Ook kunt u anderen laten weten dat u deelneemt aan ons evenement door u hiervoor aan te melden op Facebook (IJsselfestival 2016).

Tot slot:

Het ligt voor de hand dat u deze uitnodiging met bestuur, dirigent en leden wilt afstemmen. Om van deelname verzekerd te zijn, vernemen wij graag zo spoedig mogelijk uw reactie. Na aanmelding en inschrijving volgt in het nieuwe jaar (jan/febr) meer informatie over praktische zaken zoals het te spelen programma, benodigd slagwerkinstrumentarium en overige organisatorische zaken.

Nadere informatie kunt u verkrijgen via ijsselfestival@excelsior-westenholte.nl

Categorieën: IJsselfestival