Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat kinderen muziek nodig hebben. En daarbij helpt
Muziekvereniging Excelsior Westenholte graag een handje. Omdat muziek niet alleen leuk is, maar ook ontzettend leerzaam Doelgericht muziekonderwijs levert een inspirerende en krachtige bijdrage aan de totale ontwikkeling van ieder kind afzonderlijk en aan de school als gemeenschap. Wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat muziek ervoor zorgt dat het ruimtelijk inzicht en de sociale vaardigheden verbeteren, het functioneren van het geheugen stimuleert en het IQ verhoogt. Ook bevordert het de taalontwikkeling en draagt het bij aan de emotionele stabiliteit en empathie.

Klasse(n)orkest
Op de Zwolse basisscholen ‘De Ridderspoor’ en ‘De Morgenster’ is het Klasse(n)orkest gestart. Het Klasse(n)orkest wordt gevormd vanaf groep 6. Tijdens het Klasse(n)orkest wordt de klas een echt orkest en krijgt onderwijs verzorgd door een team van muziekdocenten van TacT Muziek. Alle leerlingen spelen tijdens de lessen op echte instrumenten uit een orkest. Naast het spelen komen alle andere domeinen van muziekonderwijs aan bod, zoals luisteren, bewegen, noteren/componeren en natuurlijk zingen. Tijdens de lesperiode wordt gewerkt naar een eindconcert. Voor het structurele muziekonderwijsplan maakt het Klasse(n)orkest deel uit van een doorlopende leerlijn muziek, waarin bijvoorbeeld het geleerde in groep 5 de basis vormt voor groep 6.

Doorlopende leerlijn voor de groepen 1 t/m 8
Muziekvereniging Excelsior Westenholte heeft in samenwerking met Stichting TacT Muziek
een plan opgesteld om muziek als doorlopende leerlijn voor de groepen 1 t/m 8 in te bedden in het basisonderwijs. Het project is voor de komende jaren ingeroosterd op de Zwolse basisscholen ‘De Ridderspoor’ en ‘De Morgenster’. De doorlopende leerlijn start in de groepen 1 en 2 met voorbereidend muziekonderwijs. In de groepen 3, 4 en 5 volgen de leerlingen een
basisleerprogramma muziek met name gericht op de ontwikkeling van algemene muzikale
vaardigheden en culturele competenties. Vanaf groep 6 wordt het Klasse(n)orkest gevormd. In alle groepen wordt het muziekonderwijs ondersteund met een aansprekende digitale muziekmethode en wordt aan deskundigheidsbevordering gedaan bij de groepsleerkrachten Gedurende deze periode stelt Excelsior een volwaardige set instrumenten specifiek voor het Klasse(n)orkest beschikbaar.

Impuls Muziekonderwijs
De Zwolse basisscholen hebben de mogelijkheid aangegrepen om door middel van de
subsidieregeling Impuls Muziekonderwijs van het Fonds voor Cultuurparticipatie het Klasse(n)orkest voor drie jaren te organiseren. De belangrijkste eigenschappen van het project zijn: deskundigheidsbevordering voor het team, structureel muziekonderwijs in een doorlopende leerlijn en een unieke verbinding tussen het binnenschoolse en buitenschoolse muziekonderwijs.

Excelsior Westenholte
De verbinding tussen de binnen- en buitenschoolse muziekparticipatie wordt gevormd door een
intensieve samenwerking met muziekvereniging ‘Excelsior’ Westenholte. Deze vooruitstrevende
Zwolse muziekvereniging heeft vanaf het begin de mogelijkheid gezien om door het Klasse(n)orkest een verbinding te vormen tussen de vereniging en de muziekles op de basisschool. Excelsior neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid, en wil een bijdrage leveren aan de leefbaarheid binnen de wijk. Excelsior staat als vereniging midden in de samenleving en speelt daar een actieve muzikale rol in. Stichting TacT Muziek en Excelsior Westenholte vormen samen de ideale partner om het Klasse(n)orkest ook bij u op school te organiseren.

Ook voor uw basisschool?
Bent u voor uw basisschool op zoek naar een logische muzikale samenwerking? Laat u dan inspireren door het Klasse(n)orkest. En neem contact op met Marianne Hessels via jeugd@excelsior-westenholte.nl of kijk voor meer informatie over Excelsior op www.excelsior-westenholte.nl.