December 2020

Beste wijkbewoner, donateur en iedereen die Excelsior een warm hart toedraagt,


Excelsior 100 jaar
Dit jaar bestaat ‘Excelsior’ 100 jaar. Een jaar waarin veel georganiseerd was en – afgezien van het jubileumconcert op 1 februari jl. – geen enkel concert kon doorgaan. Op 3 december jl. hebben alle leden, dirigenten en docenten nog wel een feestelijke online quiz mogen vieren t.g.v. ons 100-jarig jubileum.


Verenigingsleven
Dat ons leven, de maatschappij, de bedrijven, cultuur en vrijetijdsbesteding hard geraakt wordt is voor iedereen duidelijk. Als muziekvereniging hebben we dit jaar voor de jeugd gelukkig de lessen (online) kunnen laten doorgaan en onze docenten en dirigenten kunnen doorbetalen. Maar een muziekvereniging kan geen vereniging zijn als er geen muzikale en sociale binding is, als we steeds verder beperkt worden in het aantal muzikanten dat in een groep met elkaar mag spelen en wij niet meer onze muzikale uitingen mogen brengen die onze vereniging een muziekvereniging maakt.

Kerst
Ondanks de beperkende maatregelen hebben wij als bestuur en leden geprobeerd alles in het werk te stellen om onze muzikale bijdrage aan Kerst 2020 voor en in de wijk te kunnen en mogen blijven leveren. Helaas, het is ons niet gegund. Om ons te houden aan de geldende maatregelen en uit zorg voor onze leden hebben we moeten besluiten dit af te gelasten.

Oud papier
Tot slot moeten wij u melden dat Excelsior in december 2020 afscheid heeft moeten nemen van nog een traditie, de oud papier inzameling! Sinds jaar en dag heeft Excelsior – als 1 van de grootste papierinzamelaars van Zwolle – gezorgd voor afvalscheiding met de oud papier inzameling in Westenholte, Frankhuis, Zalkerdijk en deels Stadshagen. De inkomsten zijn altijd een grote financiële steun geweest voor onze vereniging. Helaas wordt deze regeling door de gemeente in de komende jaren afgebouwd tot nul. Reden: de gemeente Zwolle heeft deze maand een nieuwe Grondstoffenregeling aangenomen waar de oud papierregeling onder valt. Hierdoor kan Excelsior niet meer bijdragen in de huidige wijze van papier inzamelen zoals u dat sinds jaren van ons gewend bent. Bovendien moeten wij alternatieve inkomstenbronnen gaan aanboren om de vereniging financieel gezond te houden. Dat wordt niet eenvoudiger in deze toch al lastige Corona-tijd.

Excelsior 100+
Optimistisch en creatief als wij zijn, zoeken wij naar nieuwe wegen om in 2021 ons 100-jarig jubileum in welke vorm dan ook een ‘toegift’ te geven met “Excelsior 100+ ”. Nadere berichtgeving volgt.
Het doet ons als bestuur en leden pijn in het hart dat wij de jaarlijkse traditie met kerstmuziek in Westenholte, Voorst, Frankhuis en ’s Heerenbroek niet met u muzikaal kunnen vieren.

Wij hopen tot een weerzien in 2021.

Hele fijne en gezegende Kerstdagen en een gezond 2021 !

Namens bestuur en leden van Muziekvereniging “Excelsior” Westenholte.
Gerard ten Brinke (voorzitter)

Categorieën: Geen categorie