Vandaag, zaterdag 30 mei, waren in CBS “de Morgenster”, Westenholte, 10 examinatoren aanwezig om 130 examenkandidaten te beoordelen op hun praktische muzikale vaardigheden. Voor alle kandidaten gold dat het theoretische gedeelte met goed gevolg was afgelegd. Van Excelsior slaagden Niels Klaassen (slagwerk), Dominick Herweijer (alt-sax), Elske Kraeima (alt-sax), Evert van ’t Slot (trompet) en Fleur Ekelmans (trompet) voor hun A-examen; Sjoerd de Haan (slagwerk) en Yael Timmerman (tenor-sax) voor hun B-examen en Stijn Gaasbeek (slagwerk) en Cornélie Zwinselman (bugel) voor hun C-examen. Naast de felicitaties aan de geslaagden is een dank-je-wel op zijn plaats aan alle vrijwilligers die het mogelijk maakten dit evenement opnieuw in Westenholte te organiseren.