Afgelopen zondag is er brand geweest in CBS de Morgenster. Wegens rook- en waterschade is alles in de school onbruikbaar geworden. Dit heeft grote gevolgen. Niet alleen voor de school maar ook voor bijvoorbeeld onze vereniging.

Vanwege de brand in de Morgenster konden deze week de muzieklessen en de AMV-E lessen niet doorgaan. De leerlingen zijn hierover tijdig geïnformeerd. Gekeken wordt of volgende week de lessen elders kunnen worden gegeven.